top of page

Lipidlerin Sınıflandırılması

Güncelleme tarihi: 20 May 2023

Lipidler birden fazla şekillerde sınıflandırılabilir.


Yapılarına bakılarak;


Basit Lipidler,

Bileşik Lipidler,

Türev Lipidler,

olmak üzere 3 grupda sınıflandırabiliriz.


Burada lipidlerin %50'lik alkolde hazırlanan KOH çözeltisiyle hidroliz olup olmamalarına yani sabunlaşıp sabunlaşmadıklarına göre 2 sınıfa ayrılması esasına dayanan sistem kullanılmıştır.


Basit veya bileşik lipitlerin hidrolize olmaları sonucunda oluşan, lipid özelliği gösteren maddeler ise türev lipidler olarak gruplandırılmıştır.Yağ Asitlerinin Sınıflandırılması

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yağlar

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page